drewniany młotek sędziowskiJaką rolę pełni prawo rodzinne?

Prawo rodzinne ma za zadanie chronić prawa wszystkich członków rodziny, niezależnie od wieku czy statusu społecznego. Jego główne zasady opierają się na zapewnieniu dobra dziecka, ochronie integralności rodziny oraz regulacji stosunków majątkowych wewnątrz niej. Ale co takie zasady oznaczają? Pierwsza zasada, czyli dobro dziecka, stoi na szczycie hierarchii. To ono determinuje prawa i potrzeby dziecka, a także nakłada obowiązki na dorosłych w celu zapewnienia mu właściwych warunków rozwoju. Kolejną istotną zasadą jest ochrona rodziny jako całości społecznej jednostki. Państwo traktuje rodzinę jako fundament społeczeństwa, a jej integralność powinna być chroniona. Natomiast ostatnia zasada dotyczy regulacji majątkowych w obrębie rodziny. Zapewnienie dobra wspólnoty rodzinnej wymaga odpowiednich uregulowań majątkowych, które zabezpieczają jej interesy.

Zakres usług:

 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, apelacji, zażaleń
 • reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym
 • sprawy rozwodowe – w tym z orzeczeniem o winie
 • sprawy o alimenty – zasądzenie alimentów, podwyższenie, obniżenie lub uchylenie
 • podział majątku wspólnego – w tym z rozliczeniem nakładów
 • zniesienie współwłasności
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej – ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na określone czynności dotyczące osoby lub majątku małoletniego
 • porady prawne
 • reprezentowanie strony w postępowaniu sądowym