mężczyzna na terapiiTerapia uzależnień

Zapewniam terapię uzależnień, skupiającą się na pomocy osobom borykającym się z problemem alkoholizmu. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, z uwzględnieniem jego sytuacji życiowej i stopnia uzależnienia. Pomagam pacjentom zrozumieć przyczyny ich uzależnienia, nauczyć się radzić sobie ze stresem i zbudować motywację do zmiany.

W ramach terapii skupiam się na pokazaniu negatywnych skutków picia alkoholu, a także na pracy nad umiejętnościami personalnymi, które pomogą pacjentom w utrzymaniu trzeźwości. Ponadto przygotowuję zaświadczenia psychologiczne dla sądu o przebytej terapii uzależnień, co może być niezbędne w wielu sytuacjach prawnych.

Pierwsze oznaki uzależnienia od alkoholu

Początkowe objawy uzależnienia mogą być trudne do zauważenia, gdyż zachowanie osoby chorej nie odbiega zbytnio od zachowań ludzi zdrowych. W miarę upływu czasu jednak symptomy stają się bardziej jednoznaczne. Można wyróżnić sześć podstawowych, które powinny skłonić do podjęcia kroków w kierunku leczenia alkoholizmu:

  • bardzo silna chęć picia, wręcz poczucie przymusu sięgnięcia po alkohol;
  • objawy abstynencyjne oraz sięganie po alkohol dla złagodzenia lub przeciwdziałania objawom alkoholowego zespołu abstynencyjnego;
  • utrata kontroli nad piciem, trudności w powstrzymaniu się od picia, zakończeniu picia i kontrolowaniu ilości spożywanego alkoholu;
  • dostosowywanie swojego życia do potrzeb związanych z alkoholem;
  • zmiana tolerancji organizmu na alkohol;
  • nadmierne spożywanie alkoholu pomimo świadomości jego szkodliwego wpływu na organizm.

Jeśli zauważasz u siebie lub bliskiej osobie te objawy, warto podjąć działania, aby zapobiec dalszemu rozwojowi nałogu. Leczenie alkoholizmu warto podjąć jak najwcześniej, gdyż w ten sposób można uniknąć przykrych konsekwencji dla zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego. Współpraca z profesjonalistami oraz wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół są kluczowe w całym procesie wychodzenia z nałogu.