Opinia o rozwoju emocjonalnym dziecka

dziewczynka

Opinia psychologiczna o rozwoju emocjonalnym dziecka to dokument, który jest niezbędny w wielu sytuacjach sądowych. Jest on szczegółową analizą, która pozwala na zrozumienie, jak dziecko radzi sobie z emocjami, jakie są jego reakcje na różne sytuacje i jakie są jego relacje z innymi. Opinia ta jest często kluczowa dla podejmowania decyzji sądowych dotyczących opieki nad dzieckiem.

Jestem w stanie przeprowadzić taką analizę i przygotować rzetelną, obiektywną opinię. Proces ten obejmuje obserwację dziecka, rozmowy z nim, a także z osobami z jego najbliższego otoczenia. Wszystko to pozwala na pełne zrozumienie sytuacji dziecka i jego potrzeb emocjonalnych.

Kiedy opinia psychologiczna o dziecku jest potrzebna?

Opinia psychologiczna o dziecku zawiera informacje na temat jego rozwoju emocjonalnego, zdolności do radzenia sobie z emocjami, reakcji na różne sytuacje, a także relacji z innymi. Opisuje także, jakie są potencjalne przyczyny problemów dziecka, jakie są jego mocne strony i jakie obszary wymagają wsparcia. Opinia ta jest oparta na obserwacjach, rozmowach z dzieckiem i osobami z jego otoczenia, a także na wynikach testów psychologicznych.

To dokument często wymagany w sprawach sądowych, takich jak rozwód, separacja, sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem czy też w przypadku podejrzeń o nadużycia wobec nieletniego. Pomaga on sądowi zrozumieć, jakie są potrzeby dziecka i jakie decyzje będą dla niego najlepsze. Opinia ta może być także pomocna dla rodziców, nauczycieli czy innych osób, które mają wpływ na życie dziecka.

Poznaj Naszą Panią Psycholog Dziecięcy

Nazywam się Wiktoria Rostek. Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Psychologia. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne, integracja Sensoryczna.
Swoją wiedzę nieustannie poszerzam, pracuję również jako Psycholog dziecięcy w Przedszkolu  Niepublicznym w Markach oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. W swojej pracy kieruję się strategiami, które mają na celu zrozumienie emocji dziecka i tego, co może je wywołać. Staram się wspierać dziecko jak i rodziców pacjentów. Istotne jest dla mnie stworzenie z dzieckiem relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku .

pani psycholog z dzieckiem

Kursy/Szkolenia

 • ASD Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  
 • Trener umiejętności społecznych TUS
 • Trener Musicon muzykoterapia 
 • Kurs Psychologii dziecka centrum rozwoju osobistego 
 • Diagnosta skala inteligencji Stanford Binet 5  • Diagnosta baterii metod niepowodzeń szkolnych

Webinary 

 • Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci i młodzieży 
 • Agresywne dziecko w grupie. Przyczyny, zapobieganie
 • Dziecko w emocjach. Regulacja emocji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Zachowania trudne w grupie
 • Leki dziecięce, zapobieganie i narzędzia wsparcia
 • Nieśmiałość i trudności społeczne w rozwoju dziecka 
 • Zaburzenia SI u dzieci w wieku przedszkolnym 

Trudności, z którymi pracuje:

 • nieprawidłowy rozwój dziecka
 • chęć zrozumienia emocji dziecka
 • rozwijanie kompetencji społecznych dziecka 
 • towarzyszenie dziecku w trudnych przeżyciach 
 • wspieranie przy niskiej samoocenie dziecka, lęku, wrażliwości
 • rozwijanie rozwoju poznawczego dziecka