Usługi terapeutyczne

Oferuje usługi terapeutyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Specjalizuje się w terapii dla par i małżeństw, leczeniu alkoholizmu w ramach terapii uzależnień, pomocy dzieciom i młodzieży oraz przygotowywaniu opinii psychologicznych dla sądu. Moje podejście jest holistyczne, ponieważ koncentruję się na zrozumieniu całego kontekstu życiowego klienta, aby zapewnić najbardziej efektywne wsparcie psychoterapeutyczne.

Moje terapie są skierowane m.in. do par i małżeństw, które mają problemy ze wspólną komunikacją, a także do osób cierpiących na depresję, nerwice czy inne problemy emocjonalne. Wsparciem obejmuję również dzieci i młodzież, którym pomagam radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi czy rozwojowymi. Ponadto w obszarze uzależnień i alkoholizmu motywuję do zmiany, pokazując negatywne skutki używek, a jednocześnie pracując z pacjentem nad umiejętnościami personalnymi i radzeniem sobie ze stresem.

terapia małżeńska

Terapia małżeńska

terapia uzależnień

Terapia uzależnień

opinia rozwoju dziecka

Opinia rozwoju dziecka